مونوپولی کیفی

منتشرشده توسط شرکت تولیدی فکرآوران در تاریخ

بازی منوپولی تلاش بازیکن‌ها برای در دست گرفتن انحصاری خانه‌های خاص در زمین بازی است. تاکنون بیش از ۷۵۰ میلیون نفر بازی منوپولی را انجام داده باشند.


شرکت تولیدی فکرآوران
شرکت تولیدی فکرآوران
دسته‌ها: